Alloyed社とパートナーシップに関する覚書きを締結(株式会社NTTデータ ザムテクノロジーズ)

ニュースリリース/グループ会社

2020年9月28日

株式会社NTTデータ ザムテクノロジーズ

株式会社NTTデータ ザムテクノロジーズは、2020年9月28日付で、下記のニュースリリースを発表いたしました。

2020年9月28日
Alloyed社とパートナーシップに関する覚書きを締結

本件に関するお問い合わせ

報道関係のお問い合わせ先

株式会社NTTデータ ザムテクノロジーズ
経営戦略統括部
管理部
TEL:03-5711-5350

製品・サービスに関するお問い合わせ先

株式会社NTTデータ ザムテクノロジーズ
エンジニアリング統括部
酒井
TEL:072-789-6006